Image

MUDr. Ing. Klára Knápková

Vzdělání:

 • 1. Lékařská fakulta, Univerzity Karlovy
 • Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, program: Management ve zdravotnictví
 • Euroatestace v oboru psychiatrie
 • Nástavbová atestace v oboru gerontopsychiatrie
 • Výcvik v systemické psychoterapii “Umění terapie“ akreditovaný PS ČLS
 • Kurz hypnózy u prof. PhDr. S. Kratochvíla CSc.

Profesní kariéra

 • V současnosti členkou expertního týmu pro tvorbu Doporučených postupů pro Alzheimerovu nemoc a jiných kognitivních poruch při Národním akčním plánu pro Alzheimerovu nemoc a obdobná onemocnění 2020-2030.
 • V letech 2018 - 2022  v rámci Reformy psychiatrie metodička  v projektu Nové služby : Podpora zavedení nových služeb v oblasti péče o gerontopsychiatrické pacienty s demencí ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví.
 • Psychiatrická nemocnice Bohnice (2009-2018), od r.2012 vedoucí lékařka odd. akutní péče
 • Psychiatrická ambulance v Praze 8
 • Psychiatrické oddělené Krajské nemocnice Liberec (2008-2009)
 • Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice (2006-2008)

Publikace

 • Publikace: Psychofarmaka v kazuistikách, I.Tašková, K. Knápková, V. Šantrůčková, Vydavatelství Maxdorf, Rok vydání 2021.

  Tato publikace vyhrála Kuffnerovu cenu Psychiatrické společnosti ČLS JEP za za nejlepší knižní publikaci s psychiatrickou tématikou vydanou tiskem v roce 2021.

MUDr. Zdeňka Mátlová

MUDr. Zdeňka Mátlová

Vzdělání:

 •  LF UK Plzeň
 • Atestace I. stupně v oboru psychiatrie 
 • Atestace II.stupně (Euroatestace) v oboru psychiatrie
 • Psychoterapeutický výcvik SUR akreditovaný PS ČLS

Profesní kariéra:

 • Psychiatrická nemocnice Bohnice - oddělení akutní péče (2007-2018) 
 • Psychiatrická ambulance v Praze 5 
 • Ambulance v Psychiatrické nemocnici Horní Beřkovice (2005-2007) 
 • Psychiatrická klinika FN Plzeň (1998-2005)
 • Psychiatrická nemocnice Dobřany (1997-1998) 
MUDr. Anna Čižmárová

MUDr. Anna Čižmárová

Vzdělání:

 • 1. LF UK
 •  Euroatestace v oboru psychiatrie

Profesní kariéra:

 • Psychiatrická nemocnice Bohnice – sekundární lékařka (od 2016 - dosud)
MUDr. Anna Dragonová

MUDr. Anna Dragonová

Vzdělání:

 • LF UK Praha
 • Euroatestace v oboru psychiatrie
 • Výcvik Gestalt dialog probíhající

Profesní kariéra:

 • Psychiatrická nemocnice Bohnice (2016 - dosud), od r. 2022 vedoucí lékařka odd. akutní péče
MUDr. Kristýna Jurková

MUDr. Denisa Jasová PhD.

Vzdělání:

 • ukončené vysokoškolské studium Jeseniova lekárska fakulta Martin (2000)
 • atestace v oboru psychiatrie - SR (2003)
 • specializovaná způsobilost v oboru psychoterapie - ČR (2007)
 • doktorát v oboru Lékařská psychologie a psychopatologie, l. LFUK Praha - ČR (2009)

Profesní kariéra:

 • Psychiatrická nemocnice Kremnice, SR (2000 - 2003)
 • PL - Bohnice, psychiatr (7/2003)
 • Centrum pomoci závislým-psychiatrie, Praha, psychiatr (2004 - 2009)
 • Centrum pro psychiatrický výzkum stresu do současnosti, výzkumný pracovník, Psychiatrická klinika 1. LFUK (2006 - nadále)
 • TH klinika sexuologie a psychiatrie, psychiatr, psychoterapeut (2013 - 2014)
 • Denní psychoterapeutické sanatorium Ondřejov, psychiatr, psychoterapeut (2012 - 2016)
 • Psychiatrická ambulance - poliklinika Budějovická, psychiatr,  psychoterapeut (2016 - nadále)
 • psychoterapie - soukromá praxe
 • externí spolupracovník - psychoterapeut psychedelické kliniky Psyon (2019 - nadále)

Psychoterapeutické výcviky:

 • výcvik v systemické psychoterapii- Institut pro systemickou zkušenost, (750 hod, 2003-2007)
 • výcvik v hypnoterapii I. a II.- prof. Kratochvíl (100 hodin)
 • výcvik v neverbálních technikách (200 hodin)
 • výcvik EMDR
 • výcviková zkušenost v jungovské analytické psychoterapii ( 500 hod.)
 • výcvik v integrované práci s tělem ( 2012-2017 )
 • kurz biodynamických masáží
 • kurz relaxačně symbolické terapie
MUDr. Kristýna Jurková

MUDr. Kristýna Jurková

Vzdělání:

 • 3.LF UK Praha
 • V přípravě na Euroatestaci
 • Výcvik v Kognitivně behavirorální terapii pod vedením prof. Praška - probíhající

Profesní kariéra:

 • Psychiatrická nemocnice Bohnice – sekundární lékařka (od 2018 - 2021)
MUDr. Ivana Tůmová

MUDr. Ivana Malířská

Vzdělání:

 • 2. LF UK
 • V přípravě na Euroatestaci v oboru psychiatrie
 • Kurz akupunktury - IPVZ v Praze
 • Kurz - Základní krizová intervence, Remedium Praha
 • Kurz- Hypnóza pro lékaře a klinické psychology - ČLS J. E. Purkyně
 • Kurz Komplexní psychosomatické péče - IPVZ v Praze
 • Psychoterapeutický výcvik v rodinné terapii psychosomatických poruch - probíhající.

Profesní kariéra:

 • Psychiatrická léčebna Bohnice – sekundární lékař, psychiatr (2009 – 2011)
 • NZZ MUDr. Miloše Rýce – psychiatrická ambulance (2011 – 2014)
 • OG Medical Care - psychiatrická ambulance (2012 – 2014)
 • Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze – detoxikační centrum pro děti a dorost - externista (2011 – 2016)
 • Denní psychoterapeutické sanatorium Ondřejov – psychiatrická ambulance (2012 – 2016)
 • Canadian Medical Care - psychiatrická ambulance (2013 – 2016)
 • MEDMAROU s.r.o. - psychiatrická ambulance (2018 – 2019)
 •  Psychiatrická nemocnice Bohnice – sekundární lékař (2016 – dosud)
MUDr. Petra Vanešová

MUDr. Petra Vanešová

Vzdělání:

 • LF UK Plzeň
 • Euroatestace v oboru psychiatrie
 • Kurz kompletní krizové intervence Déčko Liberec z.s.

Profesní kariéra:

 • Psychiatrická nemocnice Bohnice – sekundární lékařka (od 2017 - dosud)
Image

Váš příběh
je pro nás důležitý

Ordinace Kobylisy

M&K psychiatrie s.r.o.
Uzavřená 167/1
182 00 Praha 8
 +420 721 945 723

(k objednání volejte po-čt mezi 10-14 hod.)

Ordinace Zbraslav

M&K psychiatrie s.r.o.
Nová poliklinika Zbraslav
Elišky Přemyslovny 1325
156 00 Praha 5 - Zbraslav

 +420 725 988 285

(k objednání volejte po-čt mezi 10-14 hod.)